Menu

Giỏ hàng

luật nhiếp ảnh

Phá luật trong nhiếp ảnh

Phá luật trong nhiếp ảnh

08-02-2013 | 0 bình luận

Mặc dù phá vỡ quy tắc là hành động sáng tạo, gần đây tôi có cảm giác rằng việc phá vỡ quy tắc trở thành một xu hướng thời trang – nhưng xu hướng này dường như thiếu chiều sâu, thiếu kiến thức và thiếu trách nhiệm. Tôi có một cách tiếp cận bảo thủXem thêm

x