Menu

Giỏ hàng

lens L

Xuất hiện ống kính Canon DSLR “khổng lồ”

Xuất hiện ống kính Canon DSLR “khổng lồ”

10-09-2014 | 0 bình luận

Sự to lớn ở đây không phải để chỉ về một ống kính thực tế của Canon, mà đây chỉ là một sản phẩm mô phỏng lại dòng Lens L đẳng cấp của hãng, với chức năng chính. Sự to lớn ở đây không phải để chỉ về một ống kính thực tế của Canon,Xem thêm

x