Menu

Giỏ hàng

Thông số kỹ thuật

Chi tiết

ẨnHiện

Brand    Canon
Item Weight    32 g
Product Dimensions    10.2 x 8.4 x 5.4 cm
Item model number    PG-47

Tính năng

Brand    Canon
Item Weight    32 g
Product Dimensions    10.2 x 8.4 x 5.4 cm
Item model number    PG-47

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật
x
x