Menu

Giỏ hàng

Tính năng

Nội dung đang cập nhật

Chi tiết

ẨnHiện

 

IN

Đầu in / Mực

Loại

Vĩnh viễn

Số lượng vòi phung

Tổng cộng 6.656 vòi phun

Mực

PGI-780 (Pigment Black)
CLI-781 (Cyan / Magenta/ Yellow / Black /Photo Blue)

[Lựa chọn ngoài: PGI-780XL (Pigment Black)
CLI-781XL (Cyan / Magenta / Yellow / Black /   Photo Blue)]

Độ phân giải khi in tối đa

4.800 (ngang)*1 x 1.200 (dọc) dpi

Tốc độ in*2

Dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 24734
Click here for summary report
Click here for Document Print and Copy Speed Measurement Conditions

Tài liệu (ESAT/Một mặt)

Xấp xỉ 15,0 ipm (Đen trắng)/10,0 ipm (Màu)

Ảnh (4 x 6") (PP-201/Tràn viền)

Xấp xỉ 17 giây

Độ rộng bản in

Lên tới 203,2 mm (8 inch), Tràn viền: Lên tới 216 mm (8,5 inch)

Vùng có thể in

In tràn viền*3

Lề trên/dưới/phải/trái: 0 mm

In có viền

Lề trên: 3 mm, Lề dưới: 5 mm
Lề phải/trái: 3,4 mm (LTR/LGL: Trái: 6,4 mm, Phải: 6,3 mm)"

In đảo mặt tự động có viền

Lề trên: 5 mm, Lề dưới: 5 mm
Lề phải/trái: 3,4 mm (LTR: Trái: 6,4 mm, Phải: 6,3 mm)

Loại giấy hỗ trợ

Khay sau

High Resolution Paper (HR-101N)
Photo Paper Pro Platinum (PT-101)
Photo Paper Pro Luster (LU-101)
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Matte Photo Paper (MP-101)
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508)
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201)
Photo Paper Plus Glossy II (PP-208)
Photo Stickers (PS-108/PS-208/PS-808)
Removable Photo Stickers (PS-308R)
Magnetic Photo Paper (PS-508) 
Light Fabric Iron-On Transfer (LF-101)
Dark Fabric Iron-On Transfer (DF-101)
Double Sided Matte Paper (MP-101D)
Envelope

Khay Cassette

Giấy trắng thường

Khay Đa mục đích

Giấy dán móng tay in được (NL-101), Printable Disc

Kích cỡ giấy

Khay sau

A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6",5 x 7", 7 x 10", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10), Square (5 x 5", 3.5 x 3.5"), Card Size (91 x 55 mm)
[Tùy chỉnh]: rộng 55 - 215.9 mm, dài 89 - 676 mm

Khay Cassette

A4, A5, B5, LTR
[Tùy chỉnh]: rộng 148.0 - 215.9 mm, dài 210 - 297 mm

Khay Đa mục đích

120 x 120 mm

Kích cỡ giấy (Tràn viện)*4

A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", 7 x 10", 8 x 10", Card Size (91 x 55 mm), Vuông (5 x 5", 3.5 x 3.5")

Xử lý giấy (Tối đa)

Khay sau (Giấy trắng thường)

A4, LTR =100
Giấy in ảnh độ phân giải cao (HR-101N) = 80

Khay Cassette (Giấy trắng thường)

A4, LTR = 100

Khay đa mục đích

1 tờ (Manual bypass)

Loại giấy cho phép in đảo mặt tự động

Loại

Giấy trắng thường

Kích cỡ

A4, A5, B5, LTR

Trọng lượng giấy

Khay sau

Giấy trắng thường: 64-105 g/m²
Giấy in chuyên dụng Canon: Trọng lượng tối đa: xấp xỉ 300 g/m²
(Photo Paper Pro Platinum PT-101)

Khay Cassette

Giấy trắng thường: 64-105 g/m²

Cảm biến hạt mực

Đếm điểm

Cân chỉnh đầu in

Tự động/Thủ công

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật
x
x