Tính năng

Nội dung đang cập nhật

Chi tiết

ẨnHiện

Loại mực in Mực in phun
Màu sắc Black, Cyan, Magenta, Yellow, Photo Blue
Số trang in được 250 trang (độ bao phủ 5%)
Độ tương thích
Canon TS9170,TS707, TS9570Canon TS6370

 

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật