Tính năng

Nội dung đang cập nhật

Chi tiết

ẨnHiện

Loại mực in Mực in phun
Màu sắc In phun màu
Số trang in được 180 trang độ phủ 5%
Độ tương thích Canon GM4070, Canon GM4070, Canon GM2070, Canon MG3670

 

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật