Tính năng

Nội dung đang cập nhật

Chi tiết

ẨnHiện

Loại mực in Mực in phun
Màu sắc In phun 3 màu
Số trang in được 300 trang (độ bao phủ 5%)
Độ tương thích E400, E410, E460, E480

 

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật