Menu

Giỏ hàng

Thông số kỹ thuật

Chi tiết

ẨnHiện

Brand    Canon
Item Weight    82 g
Product Dimensions    10 x 9 x 4.8 cm
Item model number    CL-57

Tính năng

Brand    Canon
Item Weight    82 g
Product Dimensions    10 x 9 x 4.8 cm
Item model number    CL-57

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật
x
x