Menu

Giỏ hàng

Vòng đời của lúa

Thời gian này ở miền Bắc đang thời kỳ lúa sắp thì con gái, vài nơi lúa có thể đang trổ đòng… Vòng đời của lúa “thường” kéo dài chỉ ba tháng, nhưng trải qua biết bao nhiêu khâu: Cho nước – cày bừa – làm mạ – cấy, cho đến khi lúa vào thì con gái – trổ đòng – vàng óng và đó là đến lúc gặt.

Bắt đầu vụ mùa mới.

Làm sạch mạ.

Ra đồng.

Và đi về khi nắng chưa kịp tàn.

Đi cấy.

Lúa lên xanh mướt một màu.

Lúa trổ đòng, chụp ở Hà Giang.

Lúa vàng.

Mùa gặt.

Đi giữa biển vàng.

Suối đất Bắc Hà. Ảnh chụp ở Lào Cai. Lúa lại bắt đầu một vòng đời mới.

Việt Hùng

x