Menu

Giỏ hàng

Video giới thiệu máy quét DR-M140

Máy quét DR-M140 được thiết kế cho khả năng tiếp cận và tính linh hoạt tối đa để quét nhiều loại tài liệu.

Máy quét tài liệu
Tốc độ: 40ppm / 80ipm, 2 mặt
Khổ giấy quét: A4 & Legal

Theo Canon

x