Video giới thiệu máy quét Canon DR-M160

DR-M160 Mới! Chiếc máy quét bền bỉ để quét tốc độ cao và xử lý tin cậy.
Máy quét DR-M160 có khả năng vượt trội với cơ cấu nạp giấy chính xác khi xử lý nhiều loại tài liệu.

  • Máy quét tài liệu
  • Tốc độ: 60ppm / 120ipm, 2 mặt
  • Khổ giấy quét: A4 & Legal

 

Theo Canon