Menu

Giỏ hàng

Thông tin điện tử

Các trang cá nhân trên Facebook không được tổng hợp thông tin

Các trang cá nhân trên Facebook không được tổng hợp thông tin

01-08-2013 | 0 bình luận

Nghị định 72, được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 15/7 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9, định nghĩa: “Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội đểXem thêm

x