Menu

Giỏ hàng

tao anh HDR

Hướng dẫn chụp và tạo ảnh HDR

Hướng dẫn chụp và tạo ảnh HDR

12-06-2013 | 0 bình luận

1. HDR là gì? Tại sao và khi nào nó hữu dụng? Mỗi tấm hình chụp đều có một giá trị dynamic range, thường được dịch là “dải tương phản động”. Hiểu một cách đơn giản, đó là một tập hợp có điểm đầu là giá trị sáng thấp nhất và điểm cuối là giáXem thêm

x