Menu

Giỏ hàng

lấy nét tự động

Những tình huống không nên chụp lấy nét tự động

Những tình huống không nên chụp lấy nét tự động

14-01-2013 | 0 bình luận

Không thể nói đúng hay sai để chỉ việc dùng chế độ lấy nét thủ công hay tự động vì cả 2 chế độ này đều có thể cho các kết quả tốt nhất trong hầu hết mọi tình huống. Tuy nhiên, có vài trường hợp bạn sẽ thấy việc lấy nét sẽ dễ dàngXem thêm

x