holi

[The Big Picture] Holi 2013 – Ngày hội màu sắc của người Hindu

[The Big Picture] Holi 2013 – Ngày hội màu sắc của người Hindu

06-04-2013 | 0 bình luận

Hàng năm, người theo đạo Hindu chào đón thời khắc chuyển giao giữa mùa Đông và mùa Xuân bằng một lễ hội màu sắc. Họ gọi lễ hội này là Holi, và người Hindu ở Ấn Độ cũng như trên khắp thế giới cùng chia sẻ những lời cầu nguyện, tình bằng hữu, những mónXem thêm