Menu

Giỏ hàng

histogram

Hiểu về Quang đồ (Histogram)

Hiểu về Quang đồ (Histogram)

05-02-2013 | 0 bình luận

Nhiều khi chúng ta băn khoăn, xem lại hình trên LCD của máy ảnh thấy sáng đẹp, nhưng tới khi coi lại trên máy tính lại tối hù hù,hoặc ngược lại. Vậy làm sao để có thể biết được ngay là hình mới chụp ra đúng sáng, dư sáng hay thiếu sáng? Quang đồ (Histogram)Xem thêm

x