Menu

Giỏ hàng

Cấp cứu

Ứng dụng ‘biến’ Google Glass thành trợ thủ cấp cứu

Ứng dụng ‘biến’ Google Glass thành trợ thủ cấp cứu

08-07-2013 | 0 bình luận

Ông Christian Assad đã trình bày cách hoạt động của ứng dụng này ngay trên trang blog của mình. Theo đó, khi bắt gặp người bị bất tỉnh trên đường, người dùng chỉ cần ra lệnh “OK Glass, CPRGGlass” để khởi động phần mềm trợ giúp. Các thông tin hiển thị trên ứng dụng trợXem thêm

x