Menu

Giỏ hàng

can bang trang

Làm quen với cân bằng trắng

Làm quen với cân bằng trắng

24-05-2013 | 0 bình luận

Bạn cần điều chỉnh cân bằng trắng (White Balance – WB) vì khi đó, màu sắc của ảnh thật hơn. Để minh họa rõ hơn cho cân bằng trắng, bạn có thể chụp một cảnh vật vào hai thời điểm khác nhau trong ngày. Rõ ràng, tông màu của hai ảnh khác nhau, mặc dùXem thêm

x