Menu

Giỏ hàng

binh luan bang sticker

Facebook phổ biến tính năng bình luận bằng sticker

Facebook phổ biến tính năng bình luận bằng sticker

15-10-2014 | 0 bình luận

  Sau khi cho comment bằng hình ảnh, Facebook hôm nay bắt đầu cho người dùng phổ thông sử dụng sticker trong các bình luận của mình. Facebook đã cho bình luận bằng sticker. Nhiều thành viên Facebook bắt đầu nhận thấy sự khác biệt khi có thêm nút sticker, vốn chỉ có trong phầnXem thêm

x