Menu

Giỏ hàng

bằng sáng chế

Canon đăng ký tới 3.188 bằng sáng chế tại Mỹ năm 2012

Canon đăng ký tới 3.188 bằng sáng chế tại Mỹ năm 2012

15-01-2013 | 0 bình luận

Canon đang rất thận trọng trong chiến dịch toàn cầu hóa kinh doanh của mình. Theo kết quả xếp hạng số lượng bằng sáng chế sơ bộ được IFI CLAIMS Patent Service (Cơ quan cung cấp cơ sở dữ liệu bằng sáng chế, các giải pháp phân tích và dịch vụ web sáng tạo toàn cầu)Xem thêm

x