Menu

Giỏ hàng

Tính năng

Brand    Canon
Colour    BLACK
Item Height    49 Millimeters
Item Width    9 Centimeters
Item Weight    82 g
Product Dimensions    9.8 x 9 x 4.9 cm
Item model number    PG-88

Chi tiết

ẨnHiện

Brand    Canon
Colour    BLACK
Item Height    49 Millimeters
Item Width    9 Centimeters
Item Weight    82 g
Product Dimensions    9.8 x 9 x 4.9 cm
Item model number    PG-88

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật
x
x