Menu

Giỏ hàng

Tính năng

Kích thước bộ lọc: 77 mm
Với động cơ vòng USM và IS
Khẩu độ tối đa: f/3.5 – 5.6

Hỗ trợ

x
x