Menu

Giỏ hàng

Thông số kỹ thuật

Chi tiết

ẨnHiện

- Sử dụng cho cảm biến Full-Frame
- Tiêu cự: 100mm
- Ngàm ống kính: Canon EF
- Khẩu độ: F/2.8-32
- Khoảng cách lấy nét gần nhất: 30cm
- Số lá khẩu: 09
- Chống rung: Không
- Kích thước Filter: 67mm
- Trọng lượng: 625g

Tính năng

– Sử dụng cho cảm biến Full-Frame
– Tiêu cự: 100mm
– Ngàm ống kính: Canon EF
– Khẩu độ: F/2.8-32
– Khoảng cách lấy nét gần nhất: 30cm
– Số lá khẩu: 09
– Chống rung: Không
– Kích thước Filter: 67mm
– Trọng lượng: 625g

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật
x
x