Menu

Giỏ hàng

Tính năng

Kích thước bộ lọc: 58 mm
Khẩu độ tối đa: f/4-5.6

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật
x
x