Menu

Giỏ hàng

Tính năng

Kích thước bộ lọc: 67 mm
Với động cơ vòng USM
Khẩu độ tối đa: f/4.5 – 5.6

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật
x
x