Menu

Giỏ hàng

Tính năng

Kích thước bộ lọc: 77 mm
Với động cơ vòng USM
Khẩu độ tối đa: f/3.5 – 4.5

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật
x
x