Menu

Giỏ hàng

Tính năng

Với thiết kế ngàm RF mới, nếu bạn muốn “tận dụng” lại kho ống kính EF thì bạn cần có ngàm chuyển EF- EOS R, thông qua thiết kế của adapter EF- EOS R, bạn có thể sử dụng các dòng lens EF trên máy ảnh dòng R mà vẫn có thể sử dụng AF cũng như các thông số của ống kính.

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật
x
x