Menu

Giỏ hàng

Tính năng

In, sao chụp và quét chất lượng cao nhưng không giảm năng suất với hệ thống in Océ ColorWave 650. Bây giờ bạn có thể in đen trắng và in màu với chất lượng tuyệt hảo trên một công cụ in ấn có danh tiếng và được tặng thưởng. Các bản mẫu sao chụp và quét giúp đơn giản hóa các công việc có tính lặp lại. Với thư mục trực tuyến, bạn có thể in các thư mục văn bản từ máy tính của bạn. Đó là cách khôn ngoan để xây dựng một thế giới đấy màu sắc.

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật
x
x