Menu

Giỏ hàng

Tính năng

Sao chụp, in và quét màu cũng như đen trắng với máy in khổ lớn. Chiếc máy in Océ ColorWave 300 phiên bản 2 được thêm một số tính năng hữu hiệu so với loại máy đã có danh tiếng Océ ColorWave 300. Nhờ tích hợp thêm một máy quét màu, chiếc máy in khổ lớn đa chức năng Océ ColorWave 300 giúp tiết kiệm diện tích mặt sàn cho người dùng. Khay nạp giấy lắp đặt bên trên độc đáo giúp xếp các bản in khổ lớn một cách gọn gàng lên phía trên máy in. Hệ thống điều khiển mạnh mẽ có thể dễ dàng xử lý các lệnh in những văn bản kỹ thuật khổ lớn. Hãy tạo bước đột phá với máy in khổ lớn Océ ColorWave 300.

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật
x
x