Tính năng

SPECIFICATIONS Máy in Card CX-G6400
Phương thức in Inkjet
In Màu Full Colour
Độ phân giải (max.) 1200 x 1200 dpi
Printing Speed Business Card 100 sheets/min
Plastic Card 1 mặt (Colour) 100 sheets/min
Postcard 45 sheets/min
Bao thư 28 sheets/min
First Print Out Time*2 10 sec
Tiết diện in ấn (W x L) ( approx.) 107.8 x 297 mm
Căn chỉnh lề in Trên/ dưới 1.5 mm
Trái/ phải 2 mm
Mực sử dụng Dye-based ink*5: Cyan/Magenta/Yellow/Blac k Maintenance Cartridge
Giao thức USB 2.0 Hi-Speed,
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet
Tiếng ồn 58 dBA or less
Môi trường hoạt động Nhiệt độ 15 – 30°C
Độ ẩm 10 – 80% (with no condensation)
Hệ điều hành tương thích Windows 10 (32-bit/64-bit)/Windows 8 (32-bit/64-bit)/
Windows 7 (32-bit/64-bit)/Windows Server 2012 (64-bit)/ Windows Server 2008 (64-bit)
Nguồn AC 100V – 240V; 50/60 Hz
Nguồn tiêu
thụ
Tối đa 229 W
Chế độ ngủ 8.5 W
Kích thước (W x D x H)(approx.) 415 x 410 x 464 mm
Trọng lượng (approx.) 25 kg*7
Phương tiện in ấn Chất liệu Dedicated Paper Mattecoated paper, glossy paper, postcard, envelope
Dedicated Plastic Card For Inkjet only
Kích thước Width 85 – 120 mm
Length 49 – 300 mm*10
Độ dày Paper 0.21 – 0.76 mm
Thick Plastic Card (approx.) 0.7 mm
Thin Plasticard (approx.) 0.4 mm
Envelope 0.24 mm*13
Dung lượng Business Card *14 500 sheets
Postcard*14 500 sheets
Plastic Card *15 100 sheets
Envelope*14 100 sheets

Chi tiết

ẨnHiện
SPECIFICATIONS Máy in Card CX-G6400
Phương thức in Inkjet
In Màu Full Colour
Độ phân giải (max.) 1200 x 1200 dpi
Printing Speed Business Card 100 sheets/min
Plastic Card 1 mặt (Colour) 100 sheets/min
Postcard 45 sheets/min
Bao thư 28 sheets/min
First Print Out Time*2 10 sec
Tiết diện in ấn (W x L) ( approx.) 107.8 x 297 mm
Căn chỉnh lề in Trên/ dưới 1.5 mm
Trái/ phải 2 mm
Mực sử dụng Dye-based ink*5: Cyan/Magenta/Yellow/Blac k Maintenance Cartridge
Giao thức USB 2.0 Hi-Speed,
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet
Tiếng ồn 58 dBA or less
Môi trường hoạt động Nhiệt độ 15 - 30°C
Độ ẩm 10 - 80% (with no condensation)
Hệ điều hành tương thích Windows 10 (32-bit/64-bit)/Windows 8 (32-bit/64-bit)/
Windows 7 (32-bit/64-bit)/Windows Server 2012 (64-bit)/ Windows Server 2008 (64-bit)
Nguồn AC 100V - 240V; 50/60 Hz
Nguồn tiêu
thụ
Tối đa 229 W
Chế độ ngủ 8.5 W
Kích thước (W x D x H)(approx.) 415 x 410 x 464 mm
Trọng lượng (approx.) 25 kg*7
Phương tiện in ấn Chất liệu Dedicated Paper Mattecoated paper, glossy paper, postcard, envelope
Dedicated Plastic Card For Inkjet only
Kích thước Width 85 - 120 mm
Length 49 - 300 mm*10
Độ dày Paper 0.21 - 0.76 mm
Thick Plastic Card (approx.) 0.7 mm
Thin Plasticard (approx.) 0.4 mm
Envelope 0.24 mm*13
Dung lượng Business Card *14 500 sheets
Postcard*14 500 sheets
Plastic Card *15 100 sheets
Envelope*14 100 sheets

 

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật