Tính năng

Nội dung đang cập nhật

Chi tiết

ẨnHiện

Loại mực in Mực in phun
Màu sắc In phun ba màu
Số trang in được 180 trang (độ bao phủ 5%)
Độ tương thích
PIXMA TS5370, TS5370a

 

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật