Tính năng

Nội dung đang cập nhật

Chi tiết

ẨnHiện

Loại mực in Mực in phun
Màu sắc Đen
Số trang in được 100 trang (độ bao phủ 5%)
Độ tương thích
MG 2870/ MG 2570/ MG 2571/ MG 2870

 

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật