Tính năng

Nội dung đang cập nhật

Chi tiết

ẨnHiện

Loại mực in Mực in phun
Màu sắc In phun màu
Số trang in được 260 trang (độ bao phủ 5%)
Độ tương thích Canon TR150

 

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật