Tính năng

Nội dung đang cập nhật

Chi tiết

ẨnHiện

Loại mực in Mực in laser
Màu sắc Đen
Số trang in được

2.400 trang (độ bao phủ 5%)

Độ tương thích

 MF211, 211D, 212w,215,217W,226dn,229dw, 221D,151dw, 244dw, MF232W, MF235, MF237W, MF241D, MF246DN, MF249DW

 

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật