Tính năng

Nội dung đang cập nhật

Chi tiết

ẨnHiện

Loại mực in Mực in laser
Màu sắc Cyan, Magenta, Yellow, Black
Số trang in được 7.300 trang (độ bao phủ 5%)
Độ tương thích LBP 841Cdn, LBP 843Cx

 

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật