Menu

Giỏ hàng

Thông số kỹ thuật

Chi tiết

ẨnHiện

Sử dụng cho máy
iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5300, iP6600D, iP6700D, Pro9000, MP500, MP530, MP610, MP800, MP830, MP970
 

Tính năng

Sử dụng cho máy
iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5300, iP6600D, iP6700D, Pro9000, MP500, MP530, MP610, MP800, MP830, MP970

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật
x
x