Menu

Giỏ hàng

Thông số kỹ thuật

Chi tiết

ẨnHiện

Sử dụng cho máy
iP1200, iP1300, iP1600, iP1700, iP1880, iP2200, iP2580, iP6210D, iP6220D, iP6320D, MP145, MP150, MP160, MP180, MP210, MP228, MP450, MP470, MP476, MX308, MX318
 

Tính năng

Sử dụng cho máy
iP1200, iP1300, iP1600, iP1700, iP1880, iP2200, iP2580, iP6210D, iP6220D, iP6320D, MP145, MP150, MP160, MP180, MP210, MP228, MP450, MP470, MP476, MX308, MX318

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật

Tải Brochure

x
x