Menu

Giỏ hàng

Thông số kỹ thuật

Chi tiết

ẨnHiện

Sử dụng cho máy
i9950, iP4000, iP5000, iP8500, MP780
 

Tính năng

Sử dụng cho máy
i9950, iP4000, iP5000, iP8500, MP780

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật
x
x