Menu

Giỏ hàng

Tính năng

Giấy bóng mờ SG-201 Photo Paper Plus Semi-Gloss

Tạo bóng mờ
Định lượng – 260g/m2

Chi tiết

ẨnHiện

Coating     Resin
Basis Weight     260 gsm /
Thickness     10.2 mil / 0.26 mm
Brightness     91%
Single/Double-Sided     Single
Surface Finish     Luster
Quantity     50 Sheets
Sheet Size (W x L)     4"x6"

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật
x
x