Menu

Giỏ hàng

Thông số kỹ thuật

Chi tiết

ẨnHiện

Brand    Canon
Colour    MULTICOLOR
Item Weight    82 g
Product Dimensions    8.9 x 7.4 x 5.3 cm
Item model number    CL-98

Tính năng

Brand    Canon
Colour    MULTICOLOR
Item Weight    82 g
Product Dimensions    8.9 x 7.4 x 5.3 cm
Item model number    CL-98

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật

Tải Brochure

x
x