Tính năng

Nội dung đang cập nhật

Chi tiết

ẨnHiện

Loại mực in Mực in phun
Màu sắc In phun 3 màu
Số trang in được 180 trang (độ bao phủ 5%)
Độ tương thích

Canon iP 2770, iP 2772, MP 245, MP 497, MP 486, MP 276, MP 287, MP 258, MX 328,

MX 347, MX 357, MX 338, MX 416, MX 426, MX 366, MP 237. (độ phủ 5%)

 

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật