Menu

Giỏ hàng

Tính năng

Độ phóng đại 15x
Tầm nhìn thực tế: 4.5°
Lăng kính: Porro II
Ổn định hình ảnh (IS): Vari-Angle Prism
Nguồn: AA pin(x2)
Kích cỡ: 152 x 193 x 1180mm
Khối lượng: 1,180g

Chi tiết

ẨnHiện
Độ phóng đại 15x
Tầm nhìn thực tế: 4.5°
Lăng kính: Porro II
Ổn định hình ảnh (IS): Vari-Angle Prism
Nguồn: AA pin(x2)
Kích cỡ: 152 x 193 x 1180mm
Khối lượng: 1,180g

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật
x
x