Menu

Giỏ hàng

Tính năng

Độ phóng đại 10x
Kích cỡ Filter: 52mm
Tầm nhìn thực tế: 6.5°
Lăng kính: Porro II
Ổn định hình ảnh (IS): Vari-Angle Prism
Nguồn: AA pin(x2)
Kích cỡ: 137 x 175.8 x 85.4mm
Khối lượng: 1,110g

Chi tiết

ẨnHiện
Độ phóng đại 10x
Kích cỡ Filter: 52mm
Tầm nhìn thực tế: 6.5°
Lăng kính: Porro II
Ổn định hình ảnh (IS): Vari-Angle Prism
Nguồn: AA pin(x2)
Kích cỡ: 137 x 175.8 x 85.4mm
Khối lượng: 1,110g

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật
x
x