Tính năng

Độ phóng đại 10x
Tầm nhìn thực tế: 6°
Lăng kính: Porro II
Ổn định hình ảnh (IS): Vari-Angle Prism
Nguồn: 2 x AA Alkaline hoặc 2 x AA NiMh
Kích cỡ: 127 x 150 x 70mm
Khối lượng: 600g

Chi tiết

ẨnHiện
Độ phóng đại 10x
Tầm nhìn thực tế: 6°
Lăng kính: Porro II
Ổn định hình ảnh (IS): Vari-Angle Prism
Nguồn: 2 x AA Alkaline hoặc 2 x AA NiMh
Kích cỡ: 127 x 150 x 70mm
Khối lượng: 600g

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật