Giỏ hàng

Tính năng

Báng Pin BG-E21 (Cho 6D MARK II)
– Tiện nghi và điều khiển ở vị trí dọc
– Nút nhả màn trập vị trí thẳng đứng
– Nút điều khiển vị trí dọc
– Chứa tối đa hai pin LP-E6 / LP-E6N
– Kéo dài thời gian chụp
– Chống bụi và chống nước

Chi tiết

ẨnHiện
Báng Pin BG-E21 (Cho 6D MARK II)
- Tiện nghi và điều khiển ở vị trí dọc
- Nút nhả màn trập vị trí thẳng đứng
- Nút điều khiển vị trí dọc
- Chứa tối đa hai pin LP-E6 / LP-E6N
- Kéo dài thời gian chụp
- Chống bụi và chống nước

Hỗ trợ

Nội dung đang cập nhật
x