Menu

Giỏ hàng

Phim màu đầu tiên thế giới có từ năm 1902

Đoạn phim này đã bị bỏ lãng quên trong một hộp kim loại cũ kỹ 110 năm trước khi được Michael Harvey, nhân viên phụ trách bộ phận phim ảnh của viện Bảo tàng Truyền thông Quốc gia Anh, tìm thấy.

 
Khúc phim quay lại hình ảnh những đứa con của gia đình Turner, các binh lính đang diễu hành, chim nuôi và cả một bé gái đang đánh đu.

Đó là một phần trong đoạn phim màu thử nghiệm của nhà phát minh Edward Raymond Turner vào thời vua Edward VII (1901-1910). Đoạn phim quay lại hình ảnh những đứa con của gia đình Turner, các binh lính đang diễu hành, chim nuôi và cả một bé gái đang đánh đu.

Ông Turner đã đăng ký bản quyền quy trình làm đoạn phim trên vào ngày 22/3/1899. Tuy nhiên, ông không thể phát triển phương pháp này thêm sau thử nghiệm ban đầu vào năm 1902, vì chẳng bao lâu sau đó ông đã qua đời vì đau tim, năm 1903 ở tuổi 29.

Theo viện Bảo tàng Truyền thông Quốc gia Anh, Turner đã phát triển quy trình làm phim 3 màu phức tạp với sự hỗ trợ của Frederick Marshall Lee và sau đó của nhà doanh nghiệp phim ảnh Mỹ Charles Urban.

Charles Urban sau đó đã phát triển quy trình này thêm một bước với nhà làm phim George Albert Smith, để đạt được kết quả là một hệ thống Kinemacolor thành công về mặt thương mại. Hệ thống này lần đầu tiên được triển lãm trước công chúng vào năm 1909. Tiếc là bà quả phụ Turner chưa hề nhận được một xu nào từ phát minh của chồng bà.

Huy Thắng
Video: Pentaxpixel

x