Menu

Giỏ hàng

Những hình ảnh ấn tượng chụp bằng Google Glass

Tuy chỉ được trang bị camera 5 megapixel, Google Glass mang đến những góc ảnh lạ mà máy ảnh thông thường khó chụp được.

Google Glass giúp chụp ảnh rảnh tay, nhờ đó người chụp có thể tạo hình với đôi tay của mình. Ảnh: Sedacek.

Bến tàu Boston. Ảnh: Don Schwartz.

Đôi bạn. Ảnh: Richard Koci Hernandez.

Một tấm ảnh đường phố của Hernandez.

Don Schwartz ghi lại một cảnh tai nạn theo thời gian thực ở Boston.

Washington Monument. Ảnh: Iantangprvte.

Ảnh: AlphaNano.

Đối chiếu giữa ngoài đời và trong sách. Ảnh: Virginia Poltrack.

Ảnh: Koci Studios.

Ảnh: Max.

Ảnh: Richard/Glass Explorer.

Ảnh: Chris/Glass Explorer.

Theo Số Hoá

x