Menu

Giỏ hàng

[NEWS] [LIVESTREAM] [LBMXWACOM] HỌC DIGITAL ART & CÂU CHUYỆN NGHỀ NGHIỆP

Bạn đang dự định học Digital Art? Bạn cần định hướng nghề nghiệp trong tương lai khi đang theo đuổi ngành? Hay bạn đang muốn tìm hiểu thêm về quyết định theo đuổi đam mê của con em chúng ta?
 
XEM NGAY “HỌC DIGITAL ART & CÂU CHUYỆN NGHỀ NGHIỆP” để giải đáp các thắc mắc của bản thân, giao lưu TRỰC TIẾP cùng “người đã trải” – Artist Đỗ Truy Bảo. 
 
x