Giỏ hàng

[NEWS] CHƯƠNG TRÌNH TRAINING MÁY IN CANON 2024 TẠI CẦN THƠ

 
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ in ấn dành cho Quý Khách hàng, Lê Bảo Minh đã có mặt tại TP. Cần Thơ vào hôm nay (ngày 20/04/2024). Đây là điểm cầu đầu tiên trong chuỗi sự kiện Training sản phẩm máy in Canon do Nhà Phân phối Lê Bảo Minh tổ chức.
 
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng mà Quý khách dành cho Lê Bảo Minh. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trên hành trình phía trước.
 
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'LEM LEBAO LEBAOMIN MINH TRAINING THẾ HỆ SẢN PHẨM MÁY IN CANON MỚI. [CẦN THƠ- 20.0 4. 2024] Canon おし上だ特のeにつmryar วิธรช์อนเศ (L口 Canon τδι บบ HÓA NĂNG SUẤT CHO SỐ LƯỢNG BẢN IN CAO νόι CHI PHÍ THẤP NHẤT imageCLAss XPIXMA X 1 ĐĂNG CẤP VƯỢT TRỘI MAXIFYGX GX AdbgExcellence Adbgy (I0 Canon A Aclass Excellence of HON EHON cTю6bl Mega Tank Business MegaTank IMAGING POSSIBILITIES&BEYOND POSSIBILITIES BEYOND MC 선광리젤'
Ảnh chụp chương trình training sản phẩm máy in Canon thế hệ mới.
 
Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản
Ảnh chụp trainer tại Lê Bảo Minh đến Quý Khách hàng về các sản phẩm máy in Canon nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
 
Có thể là hình ảnh về văn bản
Ảnh chụp tổng quan không gian chương trình training sản phẩm máy in Canon thế hệ mới.
 
 
Có thể là hình ảnh về văn bản
Ảnh chụp các sản phẩm máy in Canon trong chương trình training tại TP. Cần Thơ. 
 
Có thể là hình ảnh về văn bản
Ảnh chụp các sản phẩm máy in Canon trong chương trình training tại TP. Cần Thơ. (ảnh 2)
 
Có thể là hình ảnh về văn bản
Ảnh chụp các sản phẩm máy in Canon trong chương trình training tại TP. Cần Thơ. (ảnh 3)

Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản
Ảnh chụp Quý Khách hàng trực tiếp sử dụng kiến thức training trên sản phẩm.
 
Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản
Ảnh chụp Quý Khách hàng trực tiếp sử dụng kiến thức training trên sản phẩm. (ảnh 2)
 
Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản
Ảnh chụp Quý Khách hàng tại chương trình training máy in Canon.
 
Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản cho biết 'L3M LEBẢOM MINH TRAINING SẢN PHẨM MAY IN CANON THẾHỆ HỆ ΜάΙ. [CẦN THƠ 20.04.2024] Canon AuthoraedDuttauta ( Canon τδι ƯU HOA NĂNG SUẤT CHO số LƯỢNG BAN IN CAO νδι H PHÍ THAP NHẤT imageCLASs × PIXMA 1 VƯỢT TRỌI ĐẮNG CẤP MA GX Aclas Excellence Canon LEM ToйomeH DOket LAI CanoB MSON ITOWA ιR Mega Tank Business "Mega លមរយពាតា แ3ก LEBANI 3n 3月 & BEYOND 分 သ 品 "ក" W'
Ảnh chụp Quý Khách hàng tại chương trình training máy in Canon. (ảnh 2)
 
Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản cho biết 'TRAINING SẢN PHẨM MÁY IN CANON THẾ HỆ MỚI. [CẦN THƠ 20.04.2024 Canon Authorised AuthorisedDistrbuto tributor TỐI ƯU HÓA NĂNG SUẤT CHO SỐ LƯỢNG BẢN IN CAO VỚI CH PHÍ THẤP NHẤT mageCLASs PIXMA MAXIFY GX さ 1300 Acass Excellence L3M MINH LEBAOMIN LE BẢO Canon G MegaTank'
Ảnh chụp nhân sự Lê Bảo Minh tại chương trình training sản phẩm máy in Canon 2024.
 
Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản cho biết 'LEM ETRONIH TRAINING IN CANON THE THẾHE HỆ SAN PHAM MÁY MỚI, [CĂN [CANTHƠ TΗσ 20.04 [CANTHO-20.04.2024] 04. 2024] Canon kasodncElestue 30RAG H'
Ảnh chụp kỷ niệm Lê Bảo Minh và Quý Khách hàng tại chuỗi sự kiện.

Hẹn gặp lại Quý Khách hàng tại những điểm cầu tiếp theo.