Giỏ hàng

Minimalist photography hay Ảnh theo phong cách tối giản

Phong cách tối giản thể hiện được những khuynh hướng nghệ thuật đa dạng, đặc biệt trong nghệ thuật thị giác. Ảnh tối giản chứa đựng những thông điệp thuần khiết và cô đọng, đôi khi đem lại cảm giác cô đơn, trống vắng. Khi cuộc sống ngày càng gấp gáp, phức tạp thì sự đơn giản vẫn có chỗ đứng của riêng nó.

Ảnh: Bjørgulf Brevik

Ảnh: Draw Erish

Ảnh: Vlado Marinkovic

Ảnh: White

Ảnh: Jeremy Brooks

Ảnh: Draw Erish

Ảnh: Wouxc

Ảnh: Martin Gomesh

Ảnh: arash karimi

Ảnh: Drawerit

Ảnh: Gakout

Ảnh: Les Flynn

Ảnh: Christine Berry

Ảnh: Maria Stromvik

Nguyễn Hoài Trung